אמנם | Yossi Green ft. DEDI

video
play-sharp-fill

אמנם הנה זה הוא
The Story
It was in the year 1975 that the Sefer Daas Tevunois from the Ramchal was first reprinted from its original manuscript after the masterful corrections by R’ Chaim Friedlander Zatzal. And it was in the year 1982 that I had the great fortune to learn this Sefer with my Rebbi and came across this powerful statement made by the Ramchal almost 300 years ago!

“Though humanity may falter and descend to its lowest levels, Hashem will never destroy His world. For He is always in control… and there’s nothing besides Him!” The Ramchal then adds that “This is a formidable pillar for the Faith of Klal Yisroel whose hearts shall never weaken from the length of their Exile nor its bitter difficulties…” Adding that “It is essentially and directly from these seeming difficulties that the Final Redemption is being formulated and actualized!”

These Holy comforting and groundbreaking words are what drew me to the piano night after night in an attempt to find the melody that would hopefully serve as a vehicle to help carry these words to those who hadn’t as yet been made aware of them.

This song then formed the basis for the second album of songs for the bright and beautiful voice of what was becoming known at the time as “The Inimitable DEDI!”

Arranged by Moshe Laufer.

Lyrics:
אמנם
,הנה זה הוא
.מחוקו של היחוד העליון
לבדו
לבדו
,ברוך הוא
להראות עוצם
,ממשלתו השלמה
שכל הזמן שהוא רוצה
,מניח העולם
,להיות סוער והולך בילדי הזמן
,עת אשר שלט הרע בעולם
,ולא עוד
אלא שאינו מעכב על ידי הרע הזה
.מעשות כל אשר בכחו לעשות

ואפילו מגיעות בריותיו
,עד הדיוטא התחתונה
אפס, כי לא מפני זה
,יאבד עולמו
,כי הממשלה לו לבדו
והוא עשה
,והוא סובל
,והוא מחץ, והוא ירפא
.ואין עוד מלבדו

.והנה זה, יתד חזק, לאמונת בני ישראל

אשר לא
ירך לבם
,לא מאורך הגלות
אשר לא
ירך לבם
.לא לממרירותו הקשה

והנה זה
,יתד חזק
.לאמונת בני ישראל

[WordFiltered]: https://[WordFiltered]/us/artist/yossi-green/1501796667
Amazon: https://www.amazon.com/s?k=Yossi+Green&i=digital-music&search-type=ss&ref=ntt_srch_drd_B001IF7ZKY
[WordFiltered] http://bit.ly/YGreenYT
[WordFiltered]: http://bit.ly/YGreenTW
[WordFiltered]: http://on.fb.me/1Rb2o0I
[WordFiltered]: https://www.[WordFiltered].com/yossigreenofficial/
[WordFiltered]: https://[WordFiltered]/YossiGreen

Source: YouTube (Embedded).
Videos not loading? Contact your filter to whitelist JewishTidbits videos.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *