דודי קנאפלער – מיין חלום Dudi Knopfler lyrics Video

video
play-sharp-fill

דודי קנאפלער – מיין חלום Dudi Knopfler lyrics Video

פון די גאנצע גארער וועלט
פאר איך צו דיר
אין א ווייטן קליין געצעלט
ס׳חלומ’ט זיך, דיר
דאס הארץ ביי מיר, א קלאפ פארפעלט
פון יעדן פלאץ דיר אויסגעוועלט
דו ביסט אזוי ווייט
אבער נאנט צו מיר

ס׳גיסן טרערן הונדערטער יארן אויף דיר
דאס בין איך דיין פארלוירן קינד ס׳בענקט זיך מיר
דאס הארץ ביי מיר א קלאפ פארפעלט
פון יעדן פלאץ דיר אויסגעוועלט
דו ביסט אזוי ווייט
אבער נאנט צו מיר..

מיין חלום איז צו זיין אין ירושלים
אין דיין הייליג לאנד דיין תורה זיין מקיים
א הימל לויטער ריין
הארץ אין יעדע שטיין
מיין חלום איז צו זיין אין ירושלים

To book Dudi contact:
http://www.dudiknopfler.com/
Phone: 845-213-7910
https://www.[WordFiltered].com/duddy.knopfler
Tweets by DudiKnopfler
https://www.[WordFiltered].com/dudi_knopfler/
https://[WordFiltered].me/dudismusic

-~-~~-~~~-~~-~-
תפילת חתן דודי קנופלר Dudi Knopfler [official music video] ft. Mez Productions & Lev Voices ”

video
play-sharp-fill

-~-~~-~~~-~~-~-

Source: YouTube (Embedded).
Videos not loading? Contact your filter to whitelist JewishTidbits videos.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *