מעמד הדלקת נר א’ דחנוכה – ראש הישיבה מגור רבי שאול אלתר | First Night Chanukah 2022 – R’ Shaul Alter

video
play-sharp-fill

מעמד הדלקת נר א’ דחנוכה על ידי רבינו ראש הישיבה מגור מרן הגאון רבי שאול אלתר שליט”א

עם כל המאמרים ביידיש ובלשה”ק ותקציר מהניגונים

אור לכ”ה כסלו תשפ”ג, ביהמ”ד הגדול בעיה”ק ירושלים תובב”א

▫️▫️▫️▫️

• מאמר הכנה לתשב”ר – לשה”ק / החינוך לקדושה בילדות לקראת הבר מצווה

• מאמר א’ – לשה”ק / “נר הנראה למרחוק” – כח הנרות להאיר את זמני הניסיון והקושי

• מאמר ב’ – יידיש / “הניח חנווני נרו מבחוץ” – הכח לקדש את החוץ ויפיפיתו של יוון.

• מאמר ג’ – לשה”ק / “סגי ליה בנר אחד” – מעט אור דוחה ומסייע בכל ברכה ומילי דמיטב.

• מאמר ד’ – יידיש / “לאורו נסע ונלך” – קדושת הראייה ורמזים נפלאים בסוד נסע”ה ונלכה של עשו, לעומת לאורו נס”ע דיעקב.

⚜⚜⚜
להצטרפות לקבלת הניוזלטר השבועי של שיחות ושיעורי ראש הישיבה מגור שליט”א – de422144@gmail.com

להצטרפות לקבוצת “דבר ה’ מירושלים”:
https://chat.whatsapp.com/IgXCaSFcazJKCQ2rG9q78t

Source: YouTube (Embedded).
Videos not loading? Contact your filter to whitelist JewishTidbits videos.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *