שמחת בית השואבה חוה”מ סוכות תשפ”ג בהשתתפות ראש הישיבה מגור | Simchas Beis Hashoeva – R’ Shaul Alter

video
play-sharp-fill

שמחת בית השואבה ברב עם אלפי בני ירושלים ואורחים מארץ הקודש ובני חו”ל, רבנים, משפיעים, חסידים, ואישי ציבור

במעמד הגדול נאמרו מפי רבינו שליט”א, דברי תורה חסידות והתעוררות בגודל מעלת הימים הקדושים, על התעוררות תשובה מאהבה ורחמים המתעוררת בימים אלו, ברכות קודש לשנה טובה עם כל ההשפעות, שירים וריקודי מצווה ושמחה ברוב התלהבות. אשרי עין ראתה.

Source: YouTube (Embedded).
Videos not loading? Contact your filter to whitelist JewishTidbits videos.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *