רבי ישעי’לע – לחן: הרב אהרן אוסטערליץ | Reb Shayala of Kerestir – Composed by R’ Aron Austerlitz (Acapella)

video
play-sharp-fill

A master song composed by the renowned Chasidic composer Rabbi Aron Austerlitz, about the holy wonder Tzaddik Reb Shayala of Kerestir OBM and the yearning prayers by his Kever on the day of his Yurtzeit and year round.

For more information regarding this song, and about more song compositions of Rabbi Aron Austerlitz, please contact ‘Halleli Productions’ at: halleliproductions@gmail.com

רבי ישעי’לע

דער פריערדיגער בעלזער רב האט געזאגט: אז די מפתח פון פרנסה, ליגט אין די הענט פונעם גרויסן צדיק, דער הייליגער רבי ישעי’לע–

קיין קערעסטיר קומען מיר, מיט בקשות אהן א שיעור, מ’בעט בני חיי ומזוני, מ’בעט פרנסה א גוטע קונה

רבי ישעי’, רבי ישעי’לע, רבי ישעי’ בן ר’ משה, עס ליגט אין דיינע הענט, די מפתח פון פרנסה

ס’זאל נישט פעלן קיין לחם ומזון, לשובע ולא לרזון, און די זכות פונעם הייליגן רבי ישעי’לע, וועט מגין זיין אויף אונז אלע

:שירה
ידידים העולמי
לחן: הרב אהרן אוסטערליץ

Source: YouTube (Embedded).
Videos not loading? Contact your filter to whitelist JewishTidbits videos.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *