וואו ביסטו – שרולי גרין • מוטי ויזל • שייע גראס | Sruly Green Motti Weisel Shaya Gross – Vi Bizti

video
play-sharp-fill

New song “vee bisti” In a time when everybody can use it

מילים/lyrics

ווער ביסטו
וואס ביסטו
וואו ביסטו

ביסטו נאך ווייט
ווילאנג וועל איך זינגען
אז די ביסט שוין דא כמעט

ווער ביסטו
וואס ביסטו
וואו ביסטו

משיח זאל שוין קומען
משיח זאל שוין קומען
איך בעט אין דאווען ער זאל קומען

משיח זאל שוין קומען
משיח זאל שוין קומען
מיר אלע ווארטן ער זאל קומען

משיח זאל שוין קומען
משיח זאל שוין קומען
איך בעט אין דאווען ער זאל קומען

משיח זאל שוין קומען
משיח זאל שוין קומען
אוי אני מאמין ער גייט קומען

ווען וועט ער שוין קומען
ער זאל שוין קומען
ווען וועט ער שוין קומען
ער זאל שוין קומען

ווען וועט ער שוין קומען
ער זאל שוין קומען
ווילאנג נאך וועט נעמען
וויפיהל הערצער נאך צינעמען
ביז ער וועט קומען

משיח שיבא אוי אוי אוי
משיח שיבא
קום שוין קום קום שוין

משיח איי איי משיח אחכה לו
בכל יום שיבא

Credits:

Featuring:

Motty Vizel
Sruly Green
Shaya Gross

Produced by:
Zisha Surkis

Song Composed by:
Sruly Green

Lyrics by:
Sruly Green

Music Arranged by:
Yanki Posen

Vocals Recorded by:
Yanki Cohen
Yitzy Berry

Mixed by:
Yitzy Berry

A Special Thanks To Ari Appel

זושא סורקיס מגיש:

לחן ומילים: ישראל גרין
עיבוד מוזיק: יענקי פאזען
מיקס ומאסטארינג: איצי ברי

שירה:
מוטי ויזל
שרולי גרין
שייע גראס

Source: YouTube (Embedded).
Videos not loading? Contact your filter to whitelist JewishTidbits videos.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *