Thousands at Gerer Rebbe Chanukah Menorah Lighting 2022 | הדלקת נר חנוכה של כ”ק האדמו”ר מגור – תשפ”ג

video
play-sharp-fill

המסריט יוסי בלוי בילה יום בבית המדרש הענקי של חסידות גור בירושלים והפיק קליפ מרשים שמתעד רגע אחר רגע איך נראה יום בחנוכה בחסידות גור: מהגעת החסידים, הלימוד וההכנה לקראת ההדלקה, המעמד האדיר ועד הדלקת נרות החנוכה לאחר מכן. צפו

Videos not loading? Contact your filter to whitelist JewishTidbits videos.

Similar Posts