אהרלע סמט עם נר החופה בידו ומיקרפון בידו השניה בעת חופת בתו

video
play-sharp-fill

מתחת לחופה הזמר תחונות אהרלע סמט שר בעת חופת בתו בבית שמש

מאיר אדלר
עקיבא גרומן
אברימי קלצקין

מזל טוב

Source: YouTube (Embedded).
Videos not loading? Contact your filter to whitelist JewishTidbits videos.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *