א געשמאק ברעקעלע | Rav Avrum Mordche Malach – Ah Geshmak Brekel (8)

video
play-sharp-fill

ווילט איר שפירן אן אמת’ער זיסער טעם אין גמרא? שליסט אייך אן אין די נייע שיעורים פונעם וועלט בארימטן טאלאנטפולן מגיד שיעור הרה”ג ר’ אברהם מרדכי מלאך שליט”א בלויז 20 מינוט א טאג וועט טוישן אייער גאנצע טאג! זיך אנצושליסן אדער פאר מער אינפארמאציע קליקט :דעם לינק

https://alamdu.org/?utm_source=JewishTidbits

Source: YouTube (Embedded).
Videos not loading? Contact your filter to whitelist JewishTidbits videos.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *