זיבן און דרייסיג מיליאן מינוט | הרב אלעזר ניסן רובין

video
play-sharp-fill

👀 זיבן און דרייסיג מיליאן מינוט
🎤 הרב אלעזר ניסן רובין

זיך משתתף צו זיין אין דעם מאסיווע פסח עד וואס גייט ווערן פארשפרייט אלטוועלטליך און זייט א מזכה את הרבים אויף די העכסטע דרגה!
אייער קאמפעני נאמען קען זיך נאך טרעפן אויף דעם עד וואס וועט געזען ווערן דורך רבבות אידן, און דערביי איינקויפן זכותים אויף ביידע וועלטן
שיקט א אימעיל צו director@gibor.org

🤕 לזכות רפואה שלימה במהרה
רבי ישראל משה בן גאלדא
רבי יצחק בן גיטל בתוך שאר חולי ישראל

Source: YouTube (Embedded).
Videos not loading? Contact your filter to whitelist JewishTidbits videos.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *