חיזוק פון די פרשה ר יונתן שווארץ פרשת ויקהל פקודי. השי”ת דארף האבן יעדן אין די משכן.

video
play-sharp-fill
Videos not loading? Contact your filter to whitelist JewishTidbits videos.

Similar Posts

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments