יעדער קוקט אויף אונזער עבודה | הרב משה בערגמאן

video
play-sharp-fill

👀 יעדער קוקט אויף אונזער עבודה
🎤 הרב משה בערגמאן

די היינטיגע ווידעא איז נתנדב געווארן:

🕯️ לזכר ולעילוי נשמת
מוה”ר יוסף בן צבי ז”ל

💍 לזכות זיווג הגון בקרוב
חי’ רבקה גיטל בת ריזא

🤕 לזכות רפואה שלימה במהרה
רבי ישראל משה בן גאלדא
רבי אליהו בן חוה

🎯 לזכות
חי’ רבקה גיטל בת ריזא להצלחה בכל הענינים
משה בן אסתר להצלחה וסייעתא דשמיא בשמירת עינים

מ’קען אויך הערן די טעגליכע ווידיאוס אויפ’ן גיבור טעלעפאון ליין 👈 718.400.7712

Source: YouTube (Embedded).
Videos not loading? Contact your filter to whitelist JewishTidbits videos.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *