משה רבינו זעהט אונזער דור | הרב יעקב משה טווערסקי

video
play-sharp-fill

די היינטיגע ווידעא איז נתנדב געווארן:

🕯️ לזכר ולעילוי נשמת
מוה”ר יוסף בן צבי ז”ל

💍 לזכות זיווג הגון בקרוב
שמעון יוחנן בן פערל ציפורה
יונה בן פיגה

🤕 לזכות רפואה שלימה במהרה
רבי ישראל משה בן גאלדא
רבי אליהו בן חוה

🎯 לזכות
אלישבע בת חי’ אסתר להצלחה בכל הענינים
משה בן אסתר להצלחה וסייעתא דשמיא בשמירת עינים

מ’קען אויך הערן די טעגליכע ווידיאוס אויפ’ן גיבור טעלעפאון ליין 👈 718.400.7712

נעמט אנטייל אין די ריזיגע הוצאות (לזכותכם אדער לזכות אייער נאנטע) און ווערט א שותף מיט די ווייטגרייכענדע פעולות פון גיבור און אין די גרויסע זכותים וואס קומען מיט דעם.
https://www.gibor.org/donate

Videos not loading? Contact your filter to whitelist JewishTidbits videos.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *