משיח קומט דוקא צו אונז | הרב יצחק זלמן גיפס

video
play-sharp-fill

די היינטיגע ווידעא איז נתנדב געווארן:

🕯️ לזכר ולעילוי נשמת
מוה”ר יחזקאל בן יוחנן ז”ל

💍 לזכות זיווג הגון בקרוב
רחל זהבה בת שרה תמה
יונה בן פיגה

🤕 לזכות רפואה שלימה במהרה
רבי ישראל משה בן גאלדא
רבי יצחק בן גיטל

🎯 לזכות
ארי’ ליב בן פיגה להצלחה בכל הענינים
מנחם מענדל בן לאה להצלחה וסייעתא דשמיא בשמירת עינים

מ’קען אויך הערן די טעגליכע ווידיאוס אויפ’ן גיבור טעלעפאון ליין 👈 718.400.7712

נעמט אנטייל אין די ריזיגע הוצאות (לזכותכם אדער לזכות אייער נאנטע) און ווערט א שותף מיט די ווייטגרייכענדע פעולות פון גיבור און אין די גרויסע זכותים וואס קומען מיט דעם.
https://www.gibor.org/donate

Source: YouTube (Embedded).
Videos not loading? Contact your filter to whitelist JewishTidbits videos.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *