משלוח מנות פארן באשעפער | הרב פינחס ברייער

video
play-sharp-fill

👀 משלוח מנות פארן באשעפער
🎤 הרב פינחס ברייער

שיק די ווידאו פאר דיין חבר און גיבט איהם די בעסטע משלוח מנות!!

לזכות רפואה שלימה במהרה
רבי ישראל משה בן גאלדא
רבי יצחק בן גיטל

צו זעהן מער פון גיבור
https://www.gibor.org/

מ’קען אויך הערן די טעגליכע ווידיאוס אויפ’ן גיבור טעלעפאון ליין 👈 718.400.7712

זייט מזכה נאך אידן צו באקומען די שטארקע חיזוק ווידיאוס טעגליך, פארשפרייט דעם לינק צו
אייערע נאנטע און באקאנטע.
https://chat.whatsapp.com/GhUGTwycYNk8xZ8xT1Tbxg

נעמט אנטייל אין די ריזיגע הוצאות (לזכותכם אדער לזכות אייער נאנטע) און ווערט א שותף מיט די ווייטגרייכענדע פעולות פון גיבור און אין די גרויסע זכותים וואס קומען מיט דעם.
https://www.gibor.org/donate

Source: YouTube (Embedded).
Videos not loading? Contact your filter to whitelist JewishTidbits videos.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *