קץ הפלאות – זאנוויל וינברגר, מקהלת מלכות, שיר ושבח, מענדי הרשקוביץ  | Zanvil Weinberger, Malchus Choir, Shir Vshevach Boys Choir & Mendy Hershkowitz – Keitz Haploois

קץ הפלאות – זאנוויל וינברגר, מקהלת מלכות, שיר ושבח, מענדי הרשקוביץ | Zanvil Weinberger, Malchus Choir, Shir Vshevach Boys Choir & Mendy Hershkowitz – Keitz Haploois