מענדי וויס – שוכי גולדשטיין וחברים בקליפ קאבר לשיר “אשא עיני” (ביצוע מקור בערי וועבר) | Mendy Weiss, Suchy Goldstien & Friends – Esah Einei (Beri Weber)

מענדי וויס – שוכי גולדשטיין וחברים בקליפ קאבר לשיר “אשא עיני” (ביצוע מקור בערי וועבר) | Mendy Weiss, Suchy Goldstien & Friends – Esah Einei (Beri Weber)