הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק בבית שמש | Hachnusas Sefer Torah in Toldos Avraham Yitzchok in Beit Shemesh, Israel

video
play-sharp-fill

הכנסת ספר תורה בתולדות אברהם יצחק בבית שמש

Source: YouTube (Embedded).
Videos not loading? Contact your filter to whitelist JewishTidbits videos.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *