ר’ שאול אלתר מגור שליט”א במעמד צאתכם לשלום – בארא פארק חשון תשפ”ד | Rav Shaul Alter – Boro Park 2023

video
play-sharp-fill

צימאון הנשמה להתחבר עם הקדושה בעוה”ז

דברי רבינו רבי שאול אלתר מגור שליט”א במעמד “צאתכם לשלום” לקראת שובו לארה”ק, עם שמחת ‘לחיים’ לרגל הנחת תפילין

בורו פארק, כ”ד חשון תשפ”ד

Source: YouTube (Embedded).
Videos not loading? Contact your filter to whitelist JewishTidbits videos.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *