ביקור ר’ שאול אלתר בבית הגאון רבי דב לנדו | Rav Shaul Alter’s Visits Rav Dov Landau’s House

video
play-sharp-fill

“השקיפה ממעון קדשך”

שיח של תורה ויראה בעת ביקור רבינו ראש הישיבה רבי שאול אלתר מגור שליט”א בבית מרן גאון ישראל הגאון הגדול רבי דב לנדו שליט”א ראש ישיבת סלבודקה

י”ז אלול תשפ”ג

לתועלת הרבים השיחה נערכה עם ליווי כתוביות לאורך השיחה

* ספק בדיני תפילת מוסף של ר”ה
* ‘צריך עיון’ בדברי ה’פנים יפות’ בפר’ כי תבוא
* חידוש מבן הרה”ק מבארדיטשוב זי”ע בשם אביו
* תוארים שכתב על אביו ה’קדושת לוי’ בהקדמת ספרו
• גדולת הגה”ק בעל הצמח צדק זי”ע בתורת הנגלה
* ‘נגלה טיש’ בשבועות אצל הצמח צדק
ברכה מעומקא דליבא – סיפור ‘חסידי’ מהרב מבריסק זי”ע

⚜⚜⚜

Email de422144@gmail.com to suscribe to the weekly newsletter of shiurim and shmuessen of the Gerer Rosh Yeshivah shlita.
להצטרפות לקבלת הניוזלטר השבועי של שיחות ושיעורי ראש הישיבה מגור שליט”א – de422144@gmail.com

To join the group “דבר ה’ מירושלים”:
https://chat.whatsapp.com/IgXCaSFcazJKCQ2rG9q78t
להצטרפות לקבוצת “דבר ה’ מירושלים”:
https://chat.whatsapp.com/IgXCaSFcazJKCQ2rG9q78t,

Source: YouTube (Embedded).
Videos not loading? Contact your filter to whitelist JewishTidbits videos.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *