ווי אזוי איז ער רוהיג? | הרב יהושע נתן פייפער

video
play-sharp-fill

👀 ווי אזוי איז ער רוהיג?
🎤 הרב יהושע נתן פייפער

צו זעהן מער פון גיבור
https://www.gibor.org/

מ’קען אויך הערן די טעגליכע ווידיאוס אויפ’ן גיבור טעלעפאון ליין 👈 718.400.7712

נעמט אנטייל אין די ריזיגע הוצאות (לזכותכם אדער לזכות אייער נאנטע) און ווערט א שותף מיט די ווייטגרייכענדע פעולות פון גיבור און אין די גרויסע זכותים וואס קומען מיט דעם.
https://www.gibor.org/donate

Source: YouTube (Embedded).
Videos not loading? Contact your filter to whitelist JewishTidbits videos.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *