מעמד חלוקת תמיכה נכבדה בבית כ”ק אדמו”ר מסאטמאר שליט”א

video
play-sharp-fill

מעמד חלוקת תמיכה נכבדה פון צוויי טויזנט דאלאר פאר אינגערלייט וועלכע האבן זיך פארהערט אויף גרויסע מקצועות אין שלחן ערוך,וואס איז פארגעקומען בבית כ”ק אדמו”ר מסאטמאר שליט”א

https://ahblicklive.com/post.php?u_id=RUV4Ufyd49xa5OpL5Wr פאר די פולע פאסט און מער באזוכט

Source: YouTube (Embedded).
Videos not loading? Contact your filter to whitelist JewishTidbits videos.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *