ר’ אברהם מרדכי מלאך פרשת וישלח תשפ”ד

video
play-sharp-fill

צו ספאנסארן א שעור ביטע רופט 929.678.3488 אדער שיקט א אימייל צו
info@alamdu.org

קויפט די בעסטע מתנה פאר אייער בחור/ חבר/חתן, די נייע “א גישמאק שטיקל גמרא” gift cards
צו באקומען אין אלע אייערע ספרים געשעפטן
אדער רופט 929.678.3488 אדער שיקט א אימייל צו
info@alamdu.org

זיך איינצושרייבן צו די גמרא שעורים גייט צו
https://alamdu.org/

Source: YouTube (Embedded).
Videos not loading? Contact your filter to whitelist JewishTidbits videos.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *