שמחת נישואי בת רבי דניאל אלתר שליט”א ראש ישיבת פני מנחם | Rabbi Daniel Alter Daughter Wedding

video
play-sharp-fill

בית צדיקים יעמוד – שמחת נישואי בת הגה”צ רבי דניאל אלתר שליט”א ראש ישיבת פני מנחם ירושלים עיה”ק

מראות ודברי התעוררות
מאת ארבעת האחים הגה”צ שיחיו בני כ”ק אדמו”ר ה’פני מנחם’ זי”ע
במעמד החופה ושמחת הנישואין
לבת מו’ הגה”ח רבי דניאל חיים אלתר ר”י פני מנחם
עם החתן שמואל שמעלקא שלסר שיחי’
ב’ שבט תשפ”ג

———-
א. מעמד החופה ודברי התעוררות שנאמרו קודם החופה מאת
רבינו ראש הישיבה מגור שליט”א
ומו’ רבי דניאל חיים שליט”א ר”י פני מנחם

ב. מראות וריקודים מסעודת הנישואין
ודברים מאת האחים שיחי’
מו’ רבי יעקב מאיר שליט”א
רבינו ראש הישיבה מגור שליט”א
מו’ רבי יצחק דוד שליט”א
מו’ רבי דניאל חיים שליט”א
————————————–
נערך ע”י ‘אור חדש’
שיעורי הגרד”ח אלתר שליט”א
להצטרפות לקבלת השיעורים:
shiurey.r.d@gmail.com

בשיתוף וסיוע מערכת ‘דבר אמת’
הנעשה הנשמע והנראה בקהילת רבינו ראש הישיבה מגור שליט”א
להצטרפות : de422144@gmail.com
—————————————-
להצטרפות לקבוצת דבר ה’ מירושלים לקבלת שאר דברי התוכן
https://chat.whatsapp.com/IgXCaSFcazJKCQ2rG9q78t

Videos not loading? Contact your filter to whitelist JewishTidbits videos.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *