מבחן פומבי בכולל של ערערא, בערד בנוכחות אדמור מגור שליט”א | Gerrer Rebbe at Kolel Exam in Arad, Israel

video
play-sharp-fill

הפתעה בכולל של הרב ערערא בחצר הקודש גור בערד, האדמו”ר הפתיע את הנבחנים, והופיע בפתאומיות למבחן פומבי עם בנו הרה”צ ר’ שלמה צבי אלתר.

הכל החל כאשר הרה”צ ר’ שלמה צבי אלתר הגיע מירושלים למבחן ‘מזומנים’ לאברכי הכולל של הרב ערערא שבערד, לפני כן נכנס לבקר את אביו האדמו”ר מגור במעון הנופש בערד שם שוהה למנוחה בימים אלו.

האדמו”ר התעניין אצל בנו לפשר הגעתו לעיר, ואחר ששח לו את מטרת הגעתו, הביע האדמו”ר חפצו להיות נוכח במבחן הנ”ל אשר לאדמו”ר חביבות מיוחדת לכך. ואכן כעבור דקות ספורות יצא האדמו”ר ממעונו יחד עם בנו, והופיע בפתאומיות בהיכל הכולל בעת המבחן.

הגאון רבי אברהם ישעיהו שפירא, רב קהילת “גבורת יהודה” בבני ברק ומו”צ בבית ההוראה של הגרמ”ש קליין, בחן את האברכים הלוך ושוב בכל הש”ס, כשהרבי יושב במשך שעה וחצי ועל פניו ניכרה קורת רוח גדול מהידיעות והשליטה של האברכים בכל הש”ס.

בסיום האירוע בירך הרבי את האברכים בחמימות וחזר למעונו.

Source: YouTube (Embedded).
Videos not loading? Contact your filter to whitelist JewishTidbits videos.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *