קביעת מזוזות לבנין החדש של ת”ת ‘טוב ירושלים’ בית שמש | Kevias Mezuza on the New Building of ‘Tov Yerushalayim’ Cheder in Beit Shemesh with Rav Gamlial Rabinowitz

video
play-sharp-fill

במעמד מרגש ומשמח נערך מעמד קביעת מזוזות לבנין החדש של ת”ת ‘טוב ירושלים’ בית שמש

צילום: יעקב לדרמן
Video by Yakov Lederman

Source: YouTube (Embedded).
Videos not loading? Contact your filter to whitelist JewishTidbits videos.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *