שרוליק לפקוביץ – ‘קטונתי’ | Srulik Lefkovitz – Katonti

video
play-sharp-fill

צפו בביצוע המרגש של הכנר שרוליק לפקוביץ ללחן ‘קטונתי’ של יונתן רזאל.
להצלחת ולהצלת עם ישראל ושחרור כל החטופים בקרוב ממש.
היכנסו לאתר שלי: https://srulikviolin.com/

Dive into the enchanting melody of Yonatan Razael’s “Katonti / קטונתי” through a soulful violin rendition performed by the incredible Srulik Lefkovitz. This rendition, produced by Josef Lapko, infuses the original song’s emotive essence into a captivating instrumental masterpiece.

Experience the profound beauty of this rendition, where music transcends boundaries and emotions speak through the strings. Join us in this musical journey where tradition meets contemporary brilliance.

הפקת מוזיקה: שרוליק לפקוביץ
צילום וידאו: מנחם יחזקאל
הפקת וידאו: יוסף לפקו
יח”ץ: שמעון לוצקין
sh.lutzkin@gmail.com✉
055-6760905📱

קטנתי מכל החסדים
ומכל האמת
אשר עשית את עבדך

כי במקלי עברתי את הירדן
עתה הייתי לשני מחנות

הצילני נא
הצילני נא
הצילני נא

כי חסדך גדול עלי
והצלת נפשי משאול תחתי’ה

Source: YouTube (Embedded).
Videos not loading? Contact your filter to whitelist JewishTidbits videos.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *