די שליסל צו אלע ישועות | הרב פיניע רובינשטיין

די שליסל צו אלע ישועות | הרב פיניע רובינשטיין
play-sharp-fill

די היינטיגע ווידעא איז נתנדב געווארן:

🕯️ לזכר ולעילוי נשמת
מוה”ר אברהם בן יצחק ז”ל

💍 לזכות זיווג הגון בקרוב
שלמה בן פערל
אלישבע בת חיי אסתר

🤕 לזכות רפואה שלימה במהרה
רבי ישראל משה בן גאלדא
רבי יצחק בן גיטל

🎯 לזכות
גיטל בת אסתר שרה להצלחה בכל הענינים
שלמה בן רחל להצלחה וסייעתא דשמיא בשמירת עינים

מ’קען אויך הערן די טעגליכע ווידיאוס אויפ’ן גיבור טעלעפאון ליין 👈 718.400.7712

Source: YouTube (Embedded).
Videos not loading? Contact your filter to whitelist JewishTidbits videos.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *