משה דוד וייסמנדל | מוצ”ש חי עם מנחם טוקר

video
play-sharp-fill

אמן הרגש החסידי ר’ משה דוד וייסמנדל מגיע לראשונה לרדיו לראיון ראשון והופעת מלווה מלכה בליווי אמן הקלידים יהודה הרשנבוים.

#מנחםטוקר #מוצש_חי #משהדודוייסמנדל #קול_חי

טוקר FM – האתר הרשמי ◄ https://www.toker.fm/
[WordFiltered] ◄ https://www.youtube.com/user/TokerFM
[WordFiltered] ◄ https://[WordFiltered].com/menachem.toker
[WordFiltered] ◄ https:// [WordFiltered].com/menachem_toker/
[WordFiltered] ◄ https://[WordFiltered]/tokerfm

Source: YouTube (Embedded).
Videos not loading? Contact your filter to whitelist JewishTidbits videos.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *