Tiferes Shlomoh Nigun |תפארת שלמה ניגון: אהרלה סמט יואלי קליין שייע גרוס – שייע פריד

video
play-sharp-fill

תפארת שלמה ניגון: אהרלה סמט יואלי קליין שייע גרוס יונתן בלוי אברהם בלטי שייע פריד

לחן קודש מלא אהבה, לעורר ישנים ולהחיות לבבות, חיברו ויצרו הרה”ק מופת הדור רבי שלמה הכהן ראבינאוויטש מראדאמסק בעל ‘תפארת שלמה’ זי”ע ועכי”א ניגנוהו בהיכל קדשו בפייט ‘ויאתיו’, ובעתים מזומנות ורצונו הק’ היה לפרסמו ולהפיצו בכל קהילות ישראל ובמיוחד שלח לשוררו בארץ הקודש.

יוצא לאור לרגל יומא דהילולא של הרה”ק ה’בת עין’ מאווריטש, אשר התפארת שלמה היה דבק בתורתו ובזכרו לדורות. לזכות הרה”ח ר’ יהודה לייב בן חיה פרומט ברייער, העושה ימים ולילות להנצחת זכר ה’תפארת שלמה’ ולכל קדשי בית ראדאמסק.

שירה: אהרהלה סמט, יואלי קליין, שעי’ גרוס ומקהלת קאפלה
עיבוד מוזיקלי: יונתן בלוי
נגינה וקלידים: שייע פריד
קלרינט: אברהם בלטי
גיטרות: יונתן פורת
עיבוד קולי: נותי רוטמן (קאפלה)
הקלטה: אולפני איצי ברי, יונתן בלוי

Source: YouTube (Embedded).
Videos not loading? Contact your filter to whitelist JewishTidbits videos.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *