ישראל אדלר “גראמען” בשמחת השבע ברכות לנכדת האדמו”ר מגור | Yisroel Adler – Ger Sheva Brachos Elul 2022

video
play-sharp-fill

ישראל אדלר “גראמען” בשמחת השבע ברכות לנכדת כ”ק מרן האדמו”ר מגור שליט”א בת הרה”צ רבי ישראל מנחם אלתר שליט”א ראש מכון פאר מקדושים וראש ישיבת בית נחמיה, אלול תשפ”ב

שמחת השבע ברכות נערכה על ידי פטרון ישיבת בית נחמיה הנגיד רבי אהרן ציטרין הי”ו – ארה”ב – באולמי נוף ירושלים בבית וגן

Source: YouTube (Embedded).
Videos not loading? Contact your filter to whitelist JewishTidbits videos.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *