פלאות בגור: סיום הש”ס כולו בלי לפתוח גמרא

video
play-sharp-fill

איחוד מוסדות גור ביקשו לכבד תורם יקר ז”ל

הם החליטו לערוך סיום הש”ס ‘מזומנים’ לזכרו, אפילו באיחוד הופתעו. 15 אברכים ישבו ופשוט ‘אמרו’ את הש”ס בשלושה ימים בלבד.

הסיום נערך בשבת ‘נציבי היום’ של האיחוד בחפץ חיים.

הנוכחים איתגרו את האברכים ונדהמו מהבקיאות.

מלאה הארץ דעה את ה’, אשרי רבם שלימדם תורה.

• בחזית בוואטסאפ ◄ https://n.bahazit.com/N-WhatsApp

• בחזית ב[WordFiltered] ◄ https://[WordFiltered]/bahazit_news

• בחזית ב[WordFiltered] ◄ http://n.bahazit.com/YouTube

• בחזית ב[WordFiltered] ◄ https://n.bahazit.com/ [WordFiltered]_News

• בחזית ב[WordFiltered] ◄ http://n.bahazit.com/[WordFiltered]

• בחזית במייל ◄ https://n.bahazit.com/mail

#גור#סיום_הש”ס#מזומנים#האיחוד#

Source: YouTube (Embedded).
Videos not loading? Contact your filter to whitelist JewishTidbits videos.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *